از ابتدای سال 1388 فعالیت خود را آغاز نموده است. تزئینات داخلی مجموعه هماهنگ با معماری کلاسیک بوده که با لوسترهای مجلل، نورپردازی زیبا و تابلوهای بزرگ هنرمندان چیره دست سفال، محیطی گرم، جذاب و رویائی را برای میهمانان گرامی بوجود آورده است. با عبور از راه پله های زیبا و عریض مجموعه آرمادا، که با گل آرائی و تزئینات خاص و زیبای هنرمندان همکار ما آذین بندی میگردد، تحسین میهمانان گرامی از حسن سلیقه و دقت شما در انتخاب این مجموعه، بر انگیخته خواهد شد. استفاده از کادر کارآزموده و تحصیل کرده در تمام قسمت ها از ارکان اساسی خط مشی مدیریت این مجموعه به شمار آمده و در نهایت، رعایت ادب و نزاکت و دقت نظر کافی در ارائه خدمات از جانب میزبانان مجرب شما در این مجموعه، مهمترین وظیفه ای است که همواره بر آن تاکید و اصرار داریم. چنانچه میهمانان گرامی را همچون عضوی از خانواده خود مینگریم.