منوی غذا

منوی جدید دیس پرس

پلوها:
باقلا پلو با گوشت بره
پلو زعفرنی

کباب:
جوجه کباب 70%

سالاد:
سالاد فصل

دسر:
ژله یا ژله بستنی (به انتخاب میهمان)

نوشیدنی:
نوشابه
چای
آب معدنی

منوی یک دیس پرس

پلوها:
پلو زعفرانی

کباب:
کباب لقمه 100%
جوجه کباب 50%

سالاد:
سالا فصل

دسر:
ژله یا ژله بستنی (به انتخاب میهمان)

نوشیدنی:
نوشابه
چای
آب معدنی

منوی دو دیس پرس

پلوها:
باقلا پلو با گوشت بره 50%
زرشک پلو با مرغ 50%

کباب:
جوجه کباب 50%
یا
کباب لقمه 50% ( به انتخاب میهمان)

سالاد:
سالاد فصل

دسر:
ژله یا ژله بستنی (به انتخاب میهمان)

نوشیدنی:
نوشابه
چای
آب معدنی

منوی یک سلف سرویس

پلوها:
باقلا پلو با گوشت بره
شیرین پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
پلو زعفرانی

خورشت:
خورشت فسنجان با مرغ

کباب:
جوجه کباب 50%
یا کباب لقمه 50% (به انتخاب میهمان)

سالاد:
سالاد فصل
سالاد کلم
سالاد الویه
سالاد شیرازی

دسر:
ژله
ژله بستنی
کرم کارامل

نوشیدنی:
نوشابه
چای
آب معدنی

منوی دو سلف سرویس

پلوها:
باقلا پلو با گوشت بره
شیرین پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
آلبالو پلو با مرغ
مرصع پلو
پلو زعفرانی
ته چین (مرغ و گوشت)

خورشت:
خورشت فسنجان با مرغ
خورشت فصل

کباب:
جوجه کباب 50%
کباب لقمه 30%

خوراک:
خوراک زبان
جوجه چینی
چیکن استراگانف

سالاد:
سالاد فصل
سالاد کلم
سالاد اندونزی
سالاد الویه
سالاد شیرازی

دسر:
ژله
ژله بستنی
کرم کارامل
ماست چکیده

نوشیدنی:
نوشابه
چای
آب معدنی